Konsultatsioon

Konsultatsioon toimub objektil või zoom-keskkonnas.

Haljastamine

Istutusalade rajamine
Istikute/puude istutamine
Murupindade rajamine, niitmine
Puude põõsaste kujunduslõikus
Hekkide hooldamine
Püsilillede hooldus
Veekogude hooldamine
Arboristi teenused

Kujundusplaanid

Haljastus-, kujundus- ja aiaprojektid
Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Parkide restaureerimine ja rekonstrueerimine
Hoolduskavade koostamine
Dendroloogiline inventeerimine
3D visualiseerimine

Materjalide edasimüük

Sillutuskivide & müürikivide/ tarvikute edasimüük

Maastikuehitus

Looduskivide paigaldus
Betoonkivide paigaldus
Aia väikevormid
Veekogude & tiikide rajamine
Terrasside ehitus
Müüride, treppide, piirete, gabioonide ehitus

est-Koolitused

e-kursused

KUIDAS KOGU PROTSESS KÄIB?

Pakume koostööd nii etapiviisiliselt kui ideest teostuseni. Teie ülesandeks on vaid panna kiri oma soovidega teele. Üheskoos leiame just Teile sobiva lahenduse.

01 Konsultatsioon

Iga aed on oma eripäradega eriline, seega on esmane konsultatsioon oluline, et saada ülevaade Teie soovidest/nägemustest. Konsultatsiooni käigus arutame aia kontseptuaalseid lähenemisi koos materjali valikuvõimalustega. Enne konsultatsioonile aja broneerimist saadame Teile täita küsimustiku seoses Teie aiakujundus soovidega. Konsultatsiooni järel koostame hinnakalkulatsiooni kokkulepitud etapile. Kui konsultatsioonile järgnev koostöö on esimane konsultatsioon Teile TASUTA.

02 Koostöö algus

Olenevalt objektist ja projektist anname Teile edasist nõu, kus kohast aiakujundamisega täpsemalt peale hakata. Selgitame välja, millises mahus kujundusplaani, rajamistöid on vaja. Lisaks ka seda kas piisab meie teadmistest või on vaja lisaks kaasata ka teisi spetsialiste. Kui tööde ulatus on kokkulepitud, siis koostatakse Teile hinnakalkulatsioon ning leping kliendiga.

03 Kujundusplaani koostamine

Eelneva kokkuleppe alusel koostatakse Teile kujundusplaan, mis sisaldab endas vastavalt kokkuleppele ja hinnapakkumisele - Kujundusplaani, detail jooniseid, visualiseeringud (2D, 3D), seletuskirja, kujunduskonspetsiooni, taimevalikut, detaile, hooldusjuhendit. Soovi korral täpseid kalkulatsioone edasiseks rajamiseks.

04 Maastikuehitus e. aiarajamine

Algab unistuste aia realiseerimine.

05 Hooldus

Kui projekt on lõppenud soovitame jätkata pidevat hooldusprogrammi. Pakume koostöös oma koostööpartneritega erinevaid haljasalade hooldustöid.

Galerii protsessist

Pakume koostööd nii etapiviisiliselt kui ideest teostuseni. Teie ülesandeks on vaid panna kiri oma soovidega teele. Üheskoos leiame just Teile sobiva lahenduse.