Mina (dipl. maasitikuarhitekt) koos oma toreda kolleegiga lõpetasime täna Räpina Aianduskooli neljanda taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Maastikuehitaja erialal ning läbisime edukalt koolituse “Taimekaitse aluskoolitus taimekaitsevahendite professionaalsele kasutajale”